Vážení priatelia, z dôvodu našej spoločnej túžby, ako aj dôležitej spoločenskej zodpovednosti v boji proti rozširovaniu koronavírusu, sú všetky plánované somelierske kurzy, školenia, tréningy, workshopy, ako aj degustácie zrušené až do odvolania. Veríme, že týmto krokom prispejeme, aby sa podmienky na Slovensku čím skôr dostali do normálu, a aby sme sa v plnom zdraví mohli naďalej stretávať pri tak krásnej téme, akou je víno, somelierstvo a enológia.


14.03.2020 EnoVia Admin