Po európskom kole nominácií sa anglické vydanie Sprievodcu vínami Slovenska (Slovak Wine Guide, autor: Vladimír Hronský, Vydavateľstvo SLOVART) dostalo do finále medzinárodného výberu troch najlepších vinárskych publikácií z Európy. Naša publikácia je jednou z 228 zaradených do súťaže, ktorej sa v roku 2018 zúčastňuje až 40 krajín v kategórii Nápoje (Drinks) vrátane vína. O dva mesiace sa v čínskom meste Yantai rozhodne, či získame medzinárodne najvyšší titul "The best in the World Certificate". Bez ohľadu na umiestnenie v "prvej trojke" je to už dnes veľké víťazstvo pre celý náš tím vydavateľstva, spolupracovníkov, editorov, fotografov, grafikov, ako aj pre všetkých participujúcich výrobcov vína, ktorí svojimi vínami každoročne podporujú reprezentačný výber Slovenska pod taktovkou Vladimíra Hronského, enológa - autora publikácie. 26. - 27. mája 2018 sledujte výsledky oficiálnej ceremónie finále The Gourmand Awards na stránke: http://www.cookbookfair.com/ a držte nám palce!


17.03.2018 EnoVia Admin