Vážení vinári, dámy a páni, dovoľujem si vás s potešením informovať, že pripravujem nové vydanie knižnej publikácie SPRIEVODCA VÍNAMI SLOVENSKA. Po minuloročnom slovenskom vydaní je na rade ďalšia anglická jazyková mutácia SLOVAK WINE GUIDE.

Nové vydanie SLOVAK WINE GUIDE vyjde v budúcom roku na jar vo Vydavateľstve SLOVART. Chcem doň prednostne zaradiť posledné ročníky vína a predstaviť aktuálne informácie z vašich vinárstiev, ktoré budú užitočné nielen pre zahraničný trh s vínom, ale aj pre vaše obchodné aktivity spojené s prezentáciou toho najlepšieho, čo viete svojim zákazníkom ponúknuť.

V tejto súvislosti by som vás chcel požiadať o aktualizáciu údajov nielen o vašom vinárstve, ale aj o dodanie vzoriek vína nafľašovaných ročníkov, ktoré navrhnete zaradiť do publikácie, a to po 2 fľaše z každej prihlásenej vzorky (s kompletnou adjustážou) na moju adresu.

Zberné miesto v pracovných dňoch:
Ing. Vladimír Hronský
DIGITAL PARK II
MEDUSA GROUP
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Zberné miesto v dňoch mimo pracovného času:
Ing. Vladimír Hronský
EnoVia s.r.o.
Na Zlatej nohe 11
831 01 Bratislava  

Dodávku vzoriek vína mi prosím ohláste vopred telefonicky alebo mailom.

Prílohou tejto správy je REGISTRAČNÝ FORMULÁR VINÁRSTVA (môžete ho vyplniť jednoducho vo worde alebo ako pdf), ktorý potrebujem od každého výrobcu vína aktualizovať o všetky novinky a riadne vyplniť. Vyplnený registračný formulár vinárstva pošlite e-mailom na moju adresu: enovia@enovia.sk

Uzávierka zberu vzoriek vína spolu s vyplneným registračným formulárom je 10. augusta 2018

Účasť v tejto úspešnej reprezentatívnej publikácii je pre všetkých slovenských vinárov dobrovoľná a bezplatná. Ako autor si však vyhradzujem právo do sprievodcu nezaradiť vína, pri ktorých sa prejavia nedostatky v mikrobiologickej čistote, vína s chýbajúcimi údajmi v označení podľa platnej legislatívy, vína bez deklarácie pôvodu hrozna použitého na ich výrobu, a tiež vinárstva, kde nie je jasné miesto výroby vína (prevádzka). Limitujúcim faktorom môže byť aj počet prihlásených vzoriek vína vzhľadom na plánovaný rozsah počtu strán anglického vydania. Odporučená prezentácia pre malé vinárstva (výmera do 5 ha vinohradov) by mala obsahovať 3, max. 5 druhov vína, pre stredné vinárstva (výmera do 15 ha vinohradov) 6, max. 10 druhov vína a pre veľké vinárstva (výmera nad 15 ha vinohradov) 12, max. 15 druhov vína.

Verím, že Sprievodca vínami Slovenska v novej anglickej jazykovej mutácii poskytne referenčnú prezentáciu vašej práce na vysokej profesionálnej úrovni a sprostredkuje nové podnety pre somelierov, obchodníkov, ale aj privátnych záujemcov pri hľadaní najlepšieho slovenského vína doma i vo svete.

Teším sa na spoluprácu,

Vladimír Hronský
autor


04.07.2018 EnoVia Admin