Druhé vydanie Sprievodcu vínami Slovenska prináša širšej i odbornej verejnosti najdôležitejšie informácie o slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Úvodné kapitoly som preto venoval vinohradníckym oblastiam a najpestovanejším odrodám viniča na našom území. Čitateľ sa v nich napríklad dozvie, ako víno vyrábajú profesionáli, ale aj v akom objeme ho vyvážame do zahraničia. Kapitola Čo prezrádzajú etikety slovenských vín ho zasvätí do tajov vinárskeho marketingu a objasní mu označovanie domácej produkcie na fľašiach. Výber vína mu uľahčí aj podrobnejšie hodnotenie posledného ročníka a prehľad kvality ročníkov od roku 2000.

Kľúčovú časť publikácie tvoria profily šesťdesiatich tradičných aj nových vinárstiev a ich vín. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že publikácia vznikla s vylúčením akejkoľvek finančnej podpory predstavených vinárstiev. Vzorky vín (s kompletnou adjustážou fliaš a riadne vyplneným profilovým listom) som získal od výrobcov bezplatne, za čo im patrí moje poďakovanie. Každé víno som pred zaradením do registra degustoval dvakrát: prvý raz bezprostredne po dodaní a druhý raz s časovým odstupom troch mesiacov. Vína, pri ktorých sa prejavili nedostatky v ich mikrobiologickej čistote, chýbali údaje v označení podľa platnej legislatívy alebo výrobca nedeklaroval pôvod hrozna použitého na ich výrobu, som do publikácie nezaradil. To platí aj o spoločnostiach, ktoré nie sú registrovanými výrobcami vína.

Pri každom víne uvádzam základné výrobné a kvalitatívne údaje ako názov, ročník a štýl vína, odrodové zloženie, zatriedenie podľa obsahu zvyškového cukru, objem vyrobeného vína v litroch, objem fľaše, číslo výrobnej dávky a obsah alkoholu. Doplnil som ich o orientačnú maloobchodnú cenu odporúčanú výrobcom a ďalšie dôležité výrobné parametre (metódu spracovania hrozna alebo výroby vína, ako je lisovanie celého hrozna, kryomacerácia, zrenie metódou Sur lie, použitie drevených sudov a pod.). Milovníci dobrého vína ocenia posúdenie každého ročníka z pohľadu jeho ideálnej spotreby. Najlepšie vína z produkcie vinárstva som označil spojením Tip someliéra. O kvalite konkrétneho vína však svedčí aj prehľad významných ocenení z domácich a zahraničných súťaží. Význam piktogramov použitých pri hodnotení vína nájde čitateľ po otvorení záložiek publikácie.

Kapitola Prehľad najlepších vín na trhu prináša výber najzaujímavejších vín, ktoré reprezentujú súčasné slovenské vinárstvo. Na rozdiel od bežných bedekrov sú vína zoradené tematicky, nie podľa celkového počtu bodov získaných pri hodnotení. Čitateľ tak získa prehľad o najlepších ročníkoch z najpestovanejších tradičných odrôd i novošľachtencov. Osobitnú kolekciu tvoria ružové vína, vína rešpektujúce terroir, inovatívne vína, cuvée, klasické tokajské vína, biovína a šumivé vína. 

Záujemcov o ochutnávku poteší azda najviac kapitola Degustácia vína. Jej súčasťou je aj slovník odborných pojmov používaných pri posudzovaní senzorických vlastností vína. Táto kapitola je aj mojou srdcovou záležitosťou. Nielenže som v nej zúročil svoje vyše 20-ročné porotcovské skúsenosti, ale najmä verím, že návod, ako pri hodnotení vína postupujú profesionáli, prehĺbi aj váš osobný zážitok z vína.

Nové vydanie Sprievodcu vínami Slovenska je v predaji. Publikáciu nájdete v sieťach kníhkupectiev Martinus, Panta rhei, v knižkých e-shopoch, ale aj priamo u môjho vydavateľa na stránke www.slovart.sk Rovnako si ju môžete objednať cez môj web www.enovia.sk v sekcii vína a prublikácie. Čitateľom prajem hodnotné čítanie plné zážitkov z dobrého vína. 


09.11.2017 EnoVia Admin