Vážení priatelia, obchodní partneri, priaznivci slovenského vína! Ďakujeme za vašu priazeň, dôveru a úspešnú spoluprácu, ktorou ste v tomto roku prinášali dobrú zvesť o kvalite vín malej butikovej značky created by Vladimír Hronský. Prajeme vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, splnených prianí a radosti v Novom roku 2020!

Vladimír Hronský a tím EnoVia s.r.o.


20.12.2019 EnoVia Admin