Pri upratovaní knižnice som našiel túto starú fotku z roku 1990. Som na nej s Ing. Ondrejom Korpásom, CSc. v jeho šľachtiteľskej pivnici. Odvtedy sme sa stretli veľakrát... Mnohí z mladšej generácie nevedia veľa o tejto významnej osobnosti, preto mi dovoľte medailón venovaný Ondrejovi, hodný za prečítanie. 
 
Agronóm, šľachtiteľ, degustátor, špecialista, autor odborných publikácií a šíriteľ vinárskej osvety, človek s charizmou – takto ho pozná najmä odborná verejnosť. Ondrej Korpás pochádza z Veľkých Loviec. K poľnohospodárstvu ho od malička viedli starí rodičia. Prvý kontakt s viničom hroznorodým nadviazal v niekoľkoárovom vinohrade, kde pestovali predovšetkým „samorodáky“. Už vtedy si uvedomoval, že viničový ker je potrebné kreovať, dopriať mu čo najlepšie podmienky pre život, aby vinohradníka odmenil kvalitnou úrodou. Túžba po vzdelaní ho priviedla na Strednú poľnohospodársku a technickú školu v Komárne. Na odbornej praxi v rozsiahlych vinohradoch vo Svätom Petre sa snažil získať čo najviac vedomostí o vinohradníctve. Rozhodnutie pokračovať v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Lednici na Morave bolo preto prirodzeným vyústením začiatku jeho plodnej odbornej kariéry.
 
Medzi najvýznamnejších učiteľov, ktorý ovplyvnili profesionálne smerovanie Ondreja Korpása, patril profesor Vilém Kraus. Tento vzácny človek bol nielen erudovaným, ale aj láskavým a nesmierne motivujúcim učiteľom. Takmer až dôverný vzťah profesora Krausa k Slovensku položil základ k celoživotnej spolupráci týchto dvoch odborníkov, ktorú v roku 2013 nedobrovoľne ukončila smrť velikána Československého vinohradníctva a vinárstva. Témou diplomovej práce Ondreja Korpása sa stala odroda Tramín červený. Nielen pre vynikajúce podmienky pestovania v Južnoslovenskej VO, ale aj pre ušľachtilé vína, ktoré z nej možno vyrobiť. Ondrej Korpás venoval Tramínu červenému veľkú pozornosť aj neskôr vo vinohradníckej a šľachtiteľskej práci, nakoľko sa stala jeho srdcovou záležitosťou.
 
Po úspešnom ukončení vysokej školy v roku 1970 a absolvovaní vojenskej služby nastúpil ako inžinier - špecialista do poľnohospodárskeho družstva v Rúbani. Vtedajší predseda Ing. František Slezáček mu dal dôveru a poskytol priestor na realizáciu nových myšlienok s veľkým tímom spolupracovníkov. Bolo to obdobie intenzívnej výsadby vinohradov, ktoré mali zabezpečiť surovinu pre veľkovýrobné vinárske podniky v oblasti. Pri nástupe Ondreja Korpása do práce sa v poľnohospodárskom družstve Rúbaň pestoval vinič na 15 hektároch a v susednom Strekove na 30 hektároch. Nadobudnuté vedomosti zo školy zúročil pri obnove i výsadbe vinohradov a uplatnil v nových pestovateľských postupoch, osobitne v agrotechnike vinohradov. A nielen vinohradov. Vo funkcii agronóma – špecialistu dostal do kompetencie starostlivosť o ovocné sady, pestovanie zeleniny aj tabaku. Neskôr po zlúčení družstiev v Rúbani a Strekove sa vinohradnícka výroba sústredila na ploche 260 hektárov. Popri nej sa Ondrej Korpás venoval výsadbe nových sadov, produkcii štepov, ale aj pokusníckej a šľachtiteľskej práci, ktorej venoval všetok svoj voľný čas.
 
Túžba po poznaní stála za vybudovaním najväčšej ampelografickej zbierky 1200 uznaných odrôd, novošľachtencov, klonov i podpníkov, ktoré Ondrej Korpás sústredil do Strekova prakticky zo všetkých krajín Európy i mimo nich. Úspešne sa rozbehla produkcia viničových štepov s neuveriteľnou ročnou kapacitou milión tristotisíc kusov. Viac ako tridsať rokov spolupracoval s Výskumným ústavom vinohradníckym a vinárskym a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, konkrétne s Ing. Dorotou Pospíšilovou, PhD pri overovaní najperspektívnejších novošľachtencov. O význame tejto šľachtiteľskej práce svedčí zápis 24 z celkového počtu 27 prihlásených odrôd. Ondrej Korpás v tomto období vypracoval a obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Štúdium nových odrôd viniča muštových a stolových z hľadiska možnosti inovácie sortimentu v podmienkach južného Slovenska.“
 
Z najnovšej šľachtiteľskej práce Ondreja Korpása prešli v Štátnych odrodových pokusoch Rizling korenistý (kríženie Tramín červený x Rizling vlašský) a Hossa (elita z kríženia Irsai Olivér x Sauvignon). Spomedzi muštových novošľachtencov stoja za zmienku Slovakia (Muškát Ottonel x Rizling vlašský) a Harmónia (Tramín červený x Muškát Ottonel). Ondrej Korpás je hrdý aj na svoje stolové bezsemenné odrody Elma, Stella, Orient, Minaret, skoro dozrievajúce elity ako Milota, Akcent, Hektor, Zea a Plekar, ako aj neskoršie dozrievajúce novošľachtence Arika, Hella, Mandula a Ilka. Bohatý zoznam uzatvárajú interšpecifické odrody Alta, Rino, Hroch, Lesk, ako aj klony odrôd Sauvignon, Tramín červený, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Cabernet Sauvignon a subklony odrody Dunaj. Novým šľachtiteľským projektom Lavína chce Ondrej Korpás priniesť modrú odrodu poskytujúcu červené víno, ktoré svojou kvalitou predčí známe modré novošľachtence. V šľachtiteľskom remesle otca pokračuje najstarší syn Ondrej. Na 6 hektároch vinohradu pod Starým vrchom pri Strekove pestujú 1800 semenáčov z vlastnej šľachtiteľskej školy. Súčasťou pozemku je aj výskumná pivnica, kde sledujú vzorky vín vyrobených z hrozna novošľachtencov. Sen Ondreja Korpása o budovaní súkromnej šľachtiteľskej stanice sa tak pomaly stáva skutočnosťou.
 
Text: Vladimír Hronský, © 2021 EnoVia s.r.o.
Kopírovanie a publikovanie totho príspevku je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

13.02.2021 EnoVia Admin