Prvýkrát sme sa stretli v roku 1989. Bol som prvákom na Modranskej "vinárke". O štyri roky neskôr, na jeseň v roku 1993 ma prijali ako čerstvého maturanta do prvého semestra Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Môj mladícky sen vyštudovať vinársku technológiu (enológiu) sa pri tomto velikánovi naplnil.
 
Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.
 
Medzinárodne uznávaný enológ, vedec, pedagóg, degustátor, publicista, profesor vína, ktorý svojou húževnatou prácou, nezaujatým a večne nadčasovým slobodným postojom vyoral slovenskému vínu cestu do sveta. Rodený Modran vyrastal v rodine intelektuálov. Od mladosti prichádzal pravidelne do kontaktu s vinicami rodného mesta. Kvôli prísnej výchove rodičov sa však k vínu dostal až o pár rokov neskôr, po maturite so spolužiakmi. Pri štúdiu na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity si vo štvrtom ročníku zvolil špecializáciu kvasná chémia a kvasné inžinierstvo. Práve tu si uvedomil, že víno nie je surový alkoholický nápoj ale naopak je médiom, múdrosťou i pravdou. Zahĺbil sa do objavovania jeho podstaty, skúmania podmienok aj metód výroby a v spolupráci s docentom Erichom Minárikom, DrSc. z Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho naštartoval pre vinársku prax novátorský projekt výskumu čistých kultúr vínnych kvasiniek. Na katedre však v priebehu štúdia nenašiel mnoho spriaznených duší. Napriek tomu ako nestraník zorganizoval v roku 1984 biotechnologické sympózium socialistických krajín s účasťou vyše 600 ľudí z celého sveta a v roku 1989 pripravil medzinárodné „Weinchemisches Kolloquium Modra“ za účasti viac ako 200 poslucháčov. O rok nato habilitoval na docenta, aktívne pracoval, publikoval a v roku 1989, ešte pred revolúciou dokončil prvý rukopis dnes už ikonickej knižky Vinársky rok. Do dnešného dňa má na konte (ak som ich dobre spočítal) 33 monografií v slovenskom, ukrajinskom, srbskom a českom jazyku a takmer dvetisíc vedeckých a vedecko-populárnych prác a prednášok. Za štyri z nich získal literárnu cenu Prix de l´OIV a za odbornú publikačnú činnosť v roku 1995 francúzske štátne vyznamenanie „Chevalier du mérite agricole“. V roku 1997 obhájil titul doktora vied.
 
Od druhej polovice 90.rokov sa tvorba Fedora Malíka zmenila, začal písať vinársku beletriu. Spočiatku to boli najmä reportáže z ciest za vínom, neskôr fejtóny a literatúra venovaná gastronómii vína a spoločnosti. So živým záujmom prijali čitatelia aj odborná verejnosť publikácie venované výberu najlepších slovenských vín a priateľstvu vína s jedlom. Významný je aj prínos na poli redakčnej, editorskej. Po zmene politického systému pracoval na záchrane vydávania pôvodného odborného časopisu Vinohrad, avšak pre nezáujem Ministerstva pôdohospodárstva a snahu zneužívať toto periodikum vtedajším riaditeľom Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho ako predseda redakčnej rady preorientoval prácu redakčného kolektívu do novej modernej podoby, ktorou sa stal časopis Vinič a víno. Tento jediný odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov dnes zaznamenáva 20. výročie svojho vychádzania na Slovensku.
 
Mimoriadne záslužnou v práci Fedora Malíka je aj jeho pedagogická činnosť. Na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie viedol študentov, prednášal, lektoroval odborné semináre, cvičenia, semestrálne projekty, bakalárske a diplomové práce, zabezpečoval doktorandské štúdium. Na konte profesora vína je plodná spolupráca so študentmi. Jej výsledky potvrdzuje 108 diplomových prác, s čím sa na Slovensku nemôže pochváliť veľa profesorov. Rukami Fedora Malíka prešlo množstvo úspešných študentov (vrátane mojej maličkosti), ktorých enológia chytila za srdce. Viacerí z nich dnes pokračujú v jeho diele, či už na poli vedecko-výskumnom, výrobnom alebo propagačnom.
 
V postmodernej histórii Slovenska to bol práve profesor Fedor Malík, ktorý uviedol naše vína do sveta a úspešne propagoval slovenské vinárstvo v silnej zahraničnej konkurencii. Od roku 1983 precestoval s vínami slovenských vinárov prakticky celý svet, absolvoval viac ako 240 zahraničných konkurzov v 37 krajinách. Dodnes ich neúnavne presadzuje v popredných medzinárodných súťažiach. V roku 1991 založil tradíciu slovenských medzinárodných konkurzov vína „Vinoforum“. Doposiaľ sa uskutočnili v 7 krajinách Európy v celkovom počte dvadsaťosem. Okrem tejto práce je odbornou verejnosťou mimoriadne cenená jeho schopnosť prinášať získané poznatky z vinárskeho sveta domov, analyzovať ich a podeliť sa o ne s výrobcami vína.
 
Z aktívneho tempa Fedor Malík nepoľavil ani po 76-ke. Prednáša, degustuje, odborne konzultuje, píše nové monografie aj cestuje. Spoločne so synom Fedorom postavil malé rodinné vinárstvo, kde z pozície majstra profesora otcovsky dohliada na kroky mladej ambicióznej malíkovskej krvi. Vína s chuťou Modry sú dobrou správou o pokračovaní vinárskej rodinnej tradície nášho jediného profesora vína pod Malými Karpatmi.
 
Čas letí a my sme s pánom profesorom v kontakte, niekedy pri akreditovaných kurzoch someliérstva a enológie, inokedy pri hodnoteniach vína v komisiách, alebo len tak, keď mu občas pri každom vydaní prinesiem prvý autorský výtlačok mojej novej publikácie o tom našom slovenskom víne. Ďakujem za všetko, čo som sa pri ňom naučil.
 
Text: Vladimír Hronský, © 2021 EnoVia s.r.o.
Kopírovanie a publikovanie totho príspevku je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

19.02.2021 EnoVia Admin