Na Slovensku sa iba málo autorov kníh dokáže užitiť písaním. Podobne to platí aj v prípade tvorby Sprievodcu vínami Slovenska, za ktorým stojí Vladimír Hronský, autor, enológ, someliér, lektor a profesionálny znalec vína. Sprievodca vínami SLovenska je jedinou pravidelne vychádzajúcou publikáciou prezentujúcou výber toho najlepšieho, čo slovenskí vinohradníci a vinári ponúkajú na trhu s vínom. O jeho úspešnosti na našom malom knižnom trhu svedčia tisícky predaných kusov, ale aj vynikajúce medzinárodné ocenenie - Gourmand World Cookbook Awards z roku 2018. Anglické vydanie publikácie obsadilo 3. miesto v kategórii Najlepšia kniha o európskom víne s výnimkou Francúzska. Nad kvalitou spracovania Vladovho rukopisu dbá editorka Zita Ročkárová. Docieliť ideálnu podobu publikácie, a zároveň nenarušiť "maľbu" na týchto stránkových "krídlach", si vyžaduje veľkú zručnosť nielen pokiaľ ide o prácu s textom. Ako Zita sama priznáva, práca editorky je "odnevidím donevidím", ale umožňuje tiež spoznávať nové, zaujímavé myšlienky, príbehy a ľudí. Paralelne s kvalitou obsahu a textu by v peknej knihe mala korešpondovať aj jej grafická úprava i spracovanie. Zodpovedným členom tímu "sprievodcov" je Braňo Gajdoš, známy grafický dizajnér, ktorého práce získali za štvrťstoročie desiatky ocenení (Najkrajšia kniha roka, Najlepšia expozícia, a pod.). V roku 2011 Braňo dostal Štátnu cenu za obnovu kultúrneho dedičstva za knihu Emil Belluš. Nad prácou tejto trojice bdie Juraj Heger. Juraj vyštudoval medzinárodný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a po revolúcii vybudoval jeden z najväčších vydavateľských domov na Slovensku i v Čechách - Vydavateľstvo SLOVART, v ktorom Sprievodca vínami Slovenska vychádza.


26.06.2021 EnoVia Admin